fbpx

DĚTSKÁ  MASÁŽ

Celá masáž je smysluplnou sestavou velmi jemného a procítěného masírování dětského tělíčka. Ke zvláčnění pokožky používáme švýcarský jedlý bodlákový olej doplněný o čisté přírodní švýcarské éterické oleje. K uvolnění a prohloubení relaxace pouštíme relaxační hudbu.

Proč masírovat děti už od malička?

I malé děti je třeba naučit relaxovat, odpočívat a starat se o svoje tělo. Když se to dítě naučí v útlém věku, bude tuto péči o své tělo považovat za samozřejmost i v dospělosti. Naučí se lépe soustředit, lépe spolupracovat a vnímat své tělo. Tím se zlepší jeho spánkový rytmus, bude odolnější vůči nemocem a škodlivým vlivům okolního prostředí. Stane se klidnějším a vyrovnanějším člověkem, bude schopno vědomě vnímat a sdílet energii mezi matkou, otcem a dítětem.

Při masáži fyziologicky stimulujeme a zlepšujeme krevní oběh, což má vliv na rozvoj všech tkání a činnost orgánů. V souvislosti se stimulací krevního oběhu se zlepšuje podpora dýchání, celý organismus je dobře okysličován, podporuje se rozvoj hrudníku a správné držení těla. Stimulujeme pokožku, jednotlivé nervy a jejich zakončení, aktivizujeme větší počet nervů, tím posilujeme i hmat a ostatní smysly.

Tato masážní technika také výrazně ulevuje dětem, které přišly na svět dlouhým a komplikovaným porodem. Napětí a úzkost způsobené dlouhotrvajícím sevřením v porodních cestách jsou pak při masáži uvolňovány působením přírodních bylinných olejů.

Důležitým faktorem této masážní techniky je rozvíjení vazby mezi mozkem a periferními nervy. Stimulujeme též vazbu mezi nervy v mozku (mnohé nervy jinak zůstávají bez vytvořených vazeb, a tím se snižuje kapacita informací vědomě se ukládajících v mozku). Masáží ovlivňujeme i svalstvo. Působíme jak na jeho zpevnění, tak i na uvolnění – podle potřeby. Masáží se zlepšuje koordinace pohybů dítěte.

Masáží uvolňujeme klouby a celý pohybový aparát. Masáž odstraňuje u dětí poporodní traumata, pomáhá zmírnit lehké mozkové dysfunkce (dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii atd.), dokonce i některé projevy Downova syndromu a autismu, zlepšují stav astmatiků, alergiků, ekzematiků aj.

Významnou roli hraje masáž pro psychiku dítěte. Při masáži dochází k uvolnění a uklidnění, k dodání energie. Při dlouhodobé terapii nastává proces rozpouštění pocitů viny, což je z psychologické stránky struktury naší osobnosti nesmírně důležitý aspekt pro uvolnění napětí, přijetí a posléze hojení hlubokých citových zranění, pro uzdravení duše, pro nalezení lásky na vlastní životní cestě. Masáž dětem uleví od psychických potíží, které rodiče často ani nevnímají. Mohou vznikat ve školkách a školách, při hrách s jinými dětmi i při hádkách rodičů nebo jiných dospělých. Jedná se o pocity dětí, které rodič považuje za „maličkosti“, ale pro dítě znamenají velký stres.

Celá masáž ve svém důsledku působí na svalový, oběhový a lymfatický systém, působí i na jednotlivé tlakové body a meridiány, ovlivňuje rovnováhu životní energie, působí preventivně i léčebně na celé tělo i duši dítěte.